Football - Varsity vs McHenry - 10/5/07 - cghighschool